دستگاه های ضخامت سنج پوشش دقیق و مقرون به صرفه هستند ، دستگاه های ضخامت سنج، تست سطح و فیلم سنج برای آزمایش مواد، کنترل کیفیت ساخت و برنامه های بازرسی رنگ خودرو استفاده می شود.

از میان انواع محصولات ضخامت سنج پوشش، میلی گیج یا رنگ سنج که برای اندازه گیری غیر مخرب پوشش غیر مغناطیسی، لایه عایق و ضخامت لایه خشک (DFT) بر روی زیرلایه های فلزی آهنی و/یا غیرآهنی مانند فولاد و آلومینیوم استفاده می شود، انتخاب کنید.

. ضخامت سنج پوشش یک ابزار تضمین کیفیت ضروری در هنگام آنودایز کردن، گالوانیزه کردن و اعمال پوشش روی روی سطوح فلزی است. ضخامت سنج پوشش همچنین برای اندازه گیری ضخامت و یکنواختی رنگ بدنه در اتومبیل های متعلق به قبل، آشکار کردن نقاط رنگ آمیزی شده، شناسایی آسیب های پنهان و افشای تصادفات نامعلوم استفاده می شود. این اطلاعات هنگام تعیین ارزش واقعی یک خودروی دست دوم مهم است.

 

سوالات متداول

1 چگونه ضخامت لایه خشک را اندازه گیری کنیم؟
2 ضخامت سنج رنگ و پوشش چیست؟