فشارسنج چیست ؟ pressure gauge

می دانیم که نیروی بر واحد سطح، فشار را ایجاد می کند. فشار یک کمیت اسکالر و واحد فشار SI پاسکال است. با نماد "p" نشان داده می شود. فشار با استفاده از دستگاه های مختلف اندازه گیری می شود. انواع مختلفی از فشار سنج وجود دارد: فشار سنج مطلق، فشار سنج گیج، فشار دیفرانسیل ( مانومتر ) ، و فشار سنج محیط ( بارومتر - اتمسفر ) یا فشار خلاء ( وکیوم متر) .

مانومتر دیجیتال چیست؟ Manometer

مانومتر ابزاری است که برای اندازه گیری اختلاف فشار در تنظیمات هواشناسی و همچنین عملکرد سیستم های کمپرسور استفاده می شود.


مانومتر دیجیتال چگونه کار می کند؟

برخلاف مانومترهای سنتی، مانومترهای دیجیتال برای تشخیص فشار به تعادل هیدرواستاتیکی سیالات (آب/جیوه) متکی نیستند. در عوض، آنها با یک جزء معروف به مبدل فشار عرضه می شوند که سطح فشار مشاهده شده را به سیگنال/مقدار الکتریکی تبدیل می کند. سپس مقدار را می توان به عنوان مقدار فشار موجود ثبت کرد. معمولاً سه نوع متغیر الکتریکی توسط مبدل های فشار استفاده می شود: مقاومتی، خازنی و القایی.

 

بارومتر چیست ؟ Barometer

طبق تعریف، بارومتر ابزاری است که فشار اتمسفر را اندازه گیری می کند. بیشتر در پیش بینی آب و هوا و تعیین ارتفاع استفاده می شد، زیرا تغییرات فشار اتمسفر با جلوتر، نزدیکتر یا پایین تر از سطح دریا رخ می دهد .

 

وکیوم متر چیست ؟ vacuume meter

وکیوم گیج یک ابزار اندازه گیری فشار است که فشار را در خلاء اندازه گیری می کند. به طور کلی، این فشار معمولاً زیر فشار اتمسفر است. فشار اتمسفر فشار استاندارد در سطح دریا است و 101.325 کیلو پاسکال است. بیان فشار بر حسب بار یا psi بیشتر رایج است.

سوالات متداول

1 لوله پیتوت مانومتر دیجیتال چیست؟
2 تفاوت فشار و خلاء چیست؟