3 کالا

غبارسنج | پارتیکل کانتر چیست ؟

شمارنده ذرات به پرسنل اتاق تمیز اجازه می دهد تا تمیزی اتاق را نظارت کرده و به سرعت منابع آلودگی احتمالی ذرات را شناسایی کنند. شمارشگر ذرات، اتاق‌های تمیز را تمیز و ایمن نگه می‌دارند و در عین حال زمان خرابی را کاهش می‌دهند و از رعایت آن اطمینان می‌دهند.

 

 

سوالات متداول

1 غبارسنج ( پارتیکل کانتر ) کجا بکار میرود ؟