چرخ متر چیست؟


چرخ اندازه گیری – همچنین به عنوان چرخ نقشه بردار، چرخ کلیک، کیلومتر شمار یا چرخ ترندل نیز شناخته می شود – ابزاری است که برای اندازه گیری فواصل استفاده می شود. چرخ های اندازه گیری دارای مکانیسم شمارشی هستند که تعداد چرخش ها را می شمارد و از محیط چرخ برای محاسبه مسافت طی شده استفاده می کند.

سوالات متداول

1 چگونه از چرخ متر استفاده کنید؟
2 نکات مهم قبل از خرید چرخ متر چیست ؟